This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

právě se Vám do rukou dostává druhé číslo časopisu Antiinfectives News, které je věnováno opět odborným sdělením ve formě kasuistik a dále také zprávám z proběhnuvších kongresů a jiných odborných akcí. Myslím si, že právě kasuistiky jsou jednou z nejlepších forem prezentace zkušeností, protože popsaný případ nám může připomenout podobnou situaci, popřípadě se poučit do...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu