This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

právě se Vám do rukou dostává druhé číslo časopisu Antiinfectives News, které je věnováno opět odborným sdělením ve formě kasuistik a dále také zprávám z proběhnuvších kongresů a jiných odborných akcí. Myslím si, že právě kasuistiky jsou jednou z nejlepších forem prezentace zkušeností, protože popsaný případ nám může připomenout podobnou situaci, popřípadě se poučit do...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu