This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

právě se Vám do rukou dostává druhé číslo časopisu Antiinfectives News, které je věnováno opět odborným sdělením ve formě kasuistik a dále také zprávám z proběhnuvších kongresů a jiných odborných akcí. Myslím si, že právě kasuistiky jsou jednou z nejlepších forem prezentace zkušeností, protože popsaný případ nám může připomenout podobnou situaci, popřípadě se poučit do...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu