This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Zprávy z European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Léčba infekčních onemocnění se stává stále komplikovanější, zkoušejí se nové terapeutické postupy, které jsou spíše zaměřené na kombinaci stávajících přípravků, než na využití nových léků, kterých je méně a méně. V době narůstající bakteriální rezistence vůči antibiotikům je odhad citlivosti daného původce velmi obtížný a pouze správná diagnostika je základem úspěšné léčby. Získat informace ze...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu