This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Zprávy z European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Léčba infekčních onemocnění se stává stále komplikovanější, zkoušejí se nové terapeutické postupy, které jsou spíše zaměřené na kombinaci stávajících přípravků, než na využití nových léků, kterých je méně a méně. V době narůstající bakteriální rezistence vůči antibiotikům je odhad citlivosti daného původce velmi obtížný a pouze správná diagnostika je základem úspěšné léčby. Získat informace ze...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu