This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Treje na zakázku – potenciál pro zlepšení efektivity ve všech chirurgických oborech

Miluše Bělíková

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

V současné době se zdravotnictví potýká s výraznými problémy. Patří k nim bezesporu limitované množství financí tekoucích do systému, nedostatek zaměstnanců – nutno říct, že přibývá těch nespokojených, nespokojeni jsou i pacienti, kteří jsou nuceni čekat dlouhou dobu na operaci. A to vše se musí skloubit s tím, aby se, pokud možno, stále zvyšovala efektivita...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.




Partneři projektu