This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Treje na zakázku – potenciál pro zlepšení efektivity ve všech chirurgických oborech

Miluše Bělíková

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

V současné době se zdravotnictví potýká s výraznými problémy. Patří k nim bezesporu limitované množství financí tekoucích do systému, nedostatek zaměstnanců – nutno říct, že přibývá těch nespokojených, nespokojeni jsou i pacienti, kteří jsou nuceni čekat dlouhou dobu na operaci. A to vše se musí skloubit s tím, aby se, pokud možno, stále zvyšovala efektivita...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu