This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Treje na zakázku – potenciál pro zlepšení efektivity ve všech chirurgických oborech

Miluše Bělíková

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

V současné době se zdravotnictví potýká s výraznými problémy. Patří k nim bezesporu limitované množství financí tekoucích do systému, nedostatek zaměstnanců – nutno říct, že přibývá těch nespokojených, nespokojeni jsou i pacienti, kteří jsou nuceni čekat dlouhou dobu na operaci. A to vše se musí skloubit s tím, aby se, pokud možno, stále zvyšovala efektivita...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu