This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Fatální pneumonie vyvolaná kmenem Staphylococcus aureus produkujícím Pantonův-Valentinův leukocidin

Petr Ježek 1, Petr Bilina 2, Petr Petráš 3

1 Odd. klinické mikrobiologie a parazitologie, Oblastní nemocnice Příbram a.s.
2 Odd. anesteziologie a resuscitace, Oblastní nemocnice Příbram a.s.3Národní referenční laboratoř pro stafylokoky, Státní zdravotní ústav, Praha

Stafylokokové infekce nabývají stále většího významu a jejich výskyt celosvětově vzrůstá. Významnost spočívá mimo jiné také ve stále rostoucím výskytu methicilin-rezistentních kmenů a kmenů se sníženou nebo úplnou rezistencí ke glykopeptidům. Onemocnění vyvolaná takovými mikroorganismy s sebou nesou značné terapeutické a epidemiologické komplikace nejen v humánní, ale i ve veterinární medicíně. V humánní populaci byla...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu