This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Fatální pneumonie vyvolaná kmenem Staphylococcus aureus produkujícím Pantonův-Valentinův leukocidin

Petr Ježek 1, Petr Bilina 2, Petr Petráš 3

1 Odd. klinické mikrobiologie a parazitologie, Oblastní nemocnice Příbram a.s.
2 Odd. anesteziologie a resuscitace, Oblastní nemocnice Příbram a.s.3Národní referenční laboratoř pro stafylokoky, Státní zdravotní ústav, Praha

Stafylokokové infekce nabývají stále většího významu a jejich výskyt celosvětově vzrůstá. Významnost spočívá mimo jiné také ve stále rostoucím výskytu methicilin-rezistentních kmenů a kmenů se sníženou nebo úplnou rezistencí ke glykopeptidům. Onemocnění vyvolaná takovými mikroorganismy s sebou nesou značné terapeutické a epidemiologické komplikace nejen v humánní, ale i ve veterinární medicíně. V humánní populaci byla...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu