This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Fatální pneumonie vyvolaná kmenem Staphylococcus aureus produkujícím Pantonův-Valentinův leukocidin

Petr Ježek 1, Petr Bilina 2, Petr Petráš 3

1 Odd. klinické mikrobiologie a parazitologie, Oblastní nemocnice Příbram a.s.
2 Odd. anesteziologie a resuscitace, Oblastní nemocnice Příbram a.s.3Národní referenční laboratoř pro stafylokoky, Státní zdravotní ústav, Praha

Stafylokokové infekce nabývají stále většího významu a jejich výskyt celosvětově vzrůstá. Významnost spočívá mimo jiné také ve stále rostoucím výskytu methicilin-rezistentních kmenů a kmenů se sníženou nebo úplnou rezistencí ke glykopeptidům. Onemocnění vyvolaná takovými mikroorganismy s sebou nesou značné terapeutické a epidemiologické komplikace nejen v humánní, ale i ve veterinární medicíně. V humánní populaci byla...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu