This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Největší akvizice roku 2009 v rámci farmaceutického sektoru

Michal Krejsta

ředitel nemocničního obchodu společnosti Pfizer WBB

Pfizer a Wyeth pracují společně pro zdravější svět! Vzhledem k odbornému zaměření nového časopisu Antiinfectives News na oblast léčby infekčních onemocnění nemůžeme ponechat stranou ani dění ve farmaceutickém průmyslu. Zvláště, když se jedná o takovou událost, jakou spojení dvou významných výrobců léčiv bezesporu je. S největší akvizicí roku 2009 ve farmaceutickém průmyslu vás seznámí PharmDr....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu