This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Největší akvizice roku 2009 v rámci farmaceutického sektoru

Michal Krejsta

ředitel nemocničního obchodu společnosti Pfizer WBB

Pfizer a Wyeth pracují společně pro zdravější svět! Vzhledem k odbornému zaměření nového časopisu Antiinfectives News na oblast léčby infekčních onemocnění nemůžeme ponechat stranou ani dění ve farmaceutickém průmyslu. Zvláště, když se jedná o takovou událost, jakou spojení dvou významných výrobců léčiv bezesporu je. S největší akvizicí roku 2009 ve farmaceutickém průmyslu vás seznámí PharmDr....

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu