This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Rozdílná účinnost originálního přípravku a generik obsahujících kombinaci piperacillin/tazobactam

Jana Kyselá

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Úvod Parenterální širokospektré antibiotikum piperacillin/tazobactam bylo americkou FDA (Food and Drug Administration) schváleno v roce 1993, v České republice pak o dva roky později. Antibiotikum se stalo široce používaným a po skončení patentové ochrany se postupně objevilo mnoho jeho generik. Zároveň se však vynořily pochybnosti týkající se chemické čistoty, terapeutické ekvivalence a účinnosti jednotlivých generických...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu