This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Rozdílná účinnost originálního přípravku a generik obsahujících kombinaci piperacillin/tazobactam

Jana Kyselá

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Úvod Parenterální širokospektré antibiotikum piperacillin/tazobactam bylo americkou FDA (Food and Drug Administration) schváleno v roce 1993, v České republice pak o dva roky později. Antibiotikum se stalo široce používaným a po skončení patentové ochrany se postupně objevilo mnoho jeho generik. Zároveň se však vynořily pochybnosti týkající se chemické čistoty, terapeutické ekvivalence a účinnosti jednotlivých generických...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu