This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

právě dostáváte do rukou úvodní číslo časopisu Antiinfectives News, ve kterém bychom vás chtěli informovat o novinkách na poli léčby infekčních onemocnění, nejčastěji formou zajímavých kasuistik, dále pak přinášet informace z kongresů a odborných akcí, kterých jste se mnozí pro velké pracovní vytížení nemohli zúčastnit. Možná si říkáte, proč nový časopis o antiinfektivech vychází až...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu