This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

14. pracovní setkání „Antibiotická politika“

MUDr. Milan Kolář

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Ve dnech 27. – 29. května 2010 se konal již 14. ročník setkání účastníků „Antibiotické politiky“ na Soláni, jehož odborné téma bylo orientováno na problematiku antibiotické léčby v intenzivní medicíně se zaměřením na následující oblasti: • Mikrobiologický pohled na sepsi. • Patogeneze sepse a principy terapeutického přístupu. • Diagnostika a antibiotická léčba závažných infekcí pacientů...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu