This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

14. pracovní setkání „Antibiotická politika“

MUDr. Milan Kolář

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Ve dnech 27. – 29. května 2010 se konal již 14. ročník setkání účastníků „Antibiotické politiky“ na Soláni, jehož odborné téma bylo orientováno na problematiku antibiotické léčby v intenzivní medicíně se zaměřením na následující oblasti: • Mikrobiologický pohled na sepsi. • Patogeneze sepse a principy terapeutického přístupu. • Diagnostika a antibiotická léčba závažných infekcí pacientů...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu