This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

14. pracovní setkání „Antibiotická politika“

MUDr. Milan Kolář

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Ve dnech 27. – 29. května 2010 se konal již 14. ročník setkání účastníků „Antibiotické politiky“ na Soláni, jehož odborné téma bylo orientováno na problematiku antibiotické léčby v intenzivní medicíně se zaměřením na následující oblasti: • Mikrobiologický pohled na sepsi. • Patogeneze sepse a principy terapeutického přístupu. • Diagnostika a antibiotická léčba závažných infekcí pacientů...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu