This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Těžké akutní pankreatitidy léčené Sulperazonem

Jiří Ehrenberger, Pavol Holéczy

Mezioborová JIP, chirurgické odd., Vítkovická nemocnice a.s.

Souhrn Autoři v retrospektivní studii analyzují soubor pacientů hospitalizovaných na MOJIP chirurgického a gastroenterologického oddělení Vítkovické nemocnice a.s. s diagnózou akutní pankreatitidy (AP) v období 1. 6. 2008 až 31. 8. 2010. Soubor tvořilo 134 pacientů, z toho 86 mužů a 48 žen. Věk pacientů se pohyboval v rozmezí 30-94 let s průměrem 53,1 roku....

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu