This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Těžké akutní pankreatitidy léčené Sulperazonem

Jiří Ehrenberger, Pavol Holéczy

Mezioborová JIP, chirurgické odd., Vítkovická nemocnice a.s.

Souhrn Autoři v retrospektivní studii analyzují soubor pacientů hospitalizovaných na MOJIP chirurgického a gastroenterologického oddělení Vítkovické nemocnice a.s. s diagnózou akutní pankreatitidy (AP) v období 1. 6. 2008 až 31. 8. 2010. Soubor tvořilo 134 pacientů, z toho 86 mužů a 48 žen. Věk pacientů se pohyboval v rozmezí 30-94 let s průměrem 53,1 roku....

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu