This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Těžké akutní pankreatitidy léčené Sulperazonem

Jiří Ehrenberger, Pavol Holéczy

Mezioborová JIP, chirurgické odd., Vítkovická nemocnice a.s.

Souhrn Autoři v retrospektivní studii analyzují soubor pacientů hospitalizovaných na MOJIP chirurgického a gastroenterologického oddělení Vítkovické nemocnice a.s. s diagnózou akutní pankreatitidy (AP) v období 1. 6. 2008 až 31. 8. 2010. Soubor tvořilo 134 pacientů, z toho 86 mužů a 48 žen. Věk pacientů se pohyboval v rozmezí 30-94 let s průměrem 53,1 roku....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu