This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 2/2010 Czech edition

Těžké akutní pankreatitidy léčené Sulperazonem

Jiří Ehrenberger, Pavol Holéczy

Mezioborová JIP, chirurgické odd., Vítkovická nemocnice a.s.

Souhrn Autoři v retrospektivní studii analyzují soubor pacientů hospitalizovaných na MOJIP chirurgického a gastroenterologického oddělení Vítkovické nemocnice a.s. s diagnózou akutní pankreatitidy (AP) v období 1. 6. 2008 až 31. 8. 2010. Soubor tvořilo 134 pacientů, z toho 86 mužů a 48 žen. Věk pacientů se pohyboval v rozmezí 30-94 let s průměrem 53,1 roku....

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu