This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Originální název:
Breast Cancer News Czech edition

Datum vydání: 09/2017


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 1

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Úvodní článek seznamuje s novinkami ve vyšetření HER2 ca prsu, dalšími tématy jsou bevacizumab s paklitaxelem v léčbě 1. linie, léčba SR+ a HER2- metastatického ca prsu, výsledky studie PALOMA-2 s palbociklibem a letrozolem, původní sdělení  informuje o karcinomu prsu u mužů, review se věnují neoadjuvanci z pohledu chirurga a algoritmu léčby pokročilého ca prsu. Kazuistika se týká desetileté remise po léčbě trastuzumabem. Poslední zpráva informuje o novinkách z ASCO 2017.

Partneři projektu