This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Neoadjuvance z pohledu chirurga

Lucie Zárubová

Chirurgická klinika a Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Léčba karcinomu prsu se za poslední desetiletí posunula nejvíce ze všech zhoubných nádorů. Jednou z jejích nedílných součástí je terapie chirurgická. Ta vyžaduje velmi intimní spolupráci celého týmu odborníků. Posun od Halstedovy teorie k Fisherovu modelu pojetí karcinomu prsu a poté „spektrální“ teorie otevřely stavidla onkoplastickým výkonům i možnostem okamžitých rekonstrukcí při chirurgické části léčby karcinomu prsu. Na rozdíl od strategie léčby jiných...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu