This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Neoadjuvance z pohledu chirurga

Lucie Zárubová

Chirurgická klinika a Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Léčba karcinomu prsu se za poslední desetiletí posunula nejvíce ze všech zhoubných nádorů. Jednou z jejích nedílných součástí je terapie chirurgická. Ta vyžaduje velmi intimní spolupráci celého týmu odborníků. Posun od Halstedovy teorie k Fisherovu modelu pojetí karcinomu prsu a poté „spektrální“ teorie otevřely stavidla onkoplastickým výkonům i možnostem okamžitých rekonstrukcí při chirurgické části léčby karcinomu prsu. Na rozdíl od strategie léčby jiných...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu