This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Neoadjuvance z pohledu chirurga

Lucie Zárubová

Chirurgická klinika a Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Léčba karcinomu prsu se za poslední desetiletí posunula nejvíce ze všech zhoubných nádorů. Jednou z jejích nedílných součástí je terapie chirurgická. Ta vyžaduje velmi intimní spolupráci celého týmu odborníků. Posun od Halstedovy teorie k Fisherovu modelu pojetí karcinomu prsu a poté „spektrální“ teorie otevřely stavidla onkoplastickým výkonům i možnostem okamžitých rekonstrukcí při chirurgické části léčby karcinomu prsu. Na rozdíl od strategie léčby jiných...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu