This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Neoadjuvance z pohledu chirurga

Lucie Zárubová

Chirurgická klinika a Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Léčba karcinomu prsu se za poslední desetiletí posunula nejvíce ze všech zhoubných nádorů. Jednou z jejích nedílných součástí je terapie chirurgická. Ta vyžaduje velmi intimní spolupráci celého týmu odborníků. Posun od Halstedovy teorie k Fisherovu modelu pojetí karcinomu prsu a poté „spektrální“ teorie otevřely stavidla onkoplastickým výkonům i možnostem okamžitých rekonstrukcí při chirurgické části léčby karcinomu prsu. Na rozdíl od strategie léčby jiných...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu