This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Neoadjuvance z pohledu chirurga

Lucie Zárubová

Chirurgická klinika a Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Léčba karcinomu prsu se za poslední desetiletí posunula nejvíce ze všech zhoubných nádorů. Jednou z jejích nedílných součástí je terapie chirurgická. Ta vyžaduje velmi intimní spolupráci celého týmu odborníků. Posun od Halstedovy teorie k Fisherovu modelu pojetí karcinomu prsu a poté „spektrální“ teorie otevřely stavidla onkoplastickým výkonům i možnostem okamžitých rekonstrukcí při chirurgické části léčby karcinomu prsu. Na rozdíl od strategie léčby jiných...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu