This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Aktuální možnosti léčby SR pozitivního a HER2 negativního metastatického karcinomu prsu

Katarína Petráková, Miloš Holánek

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

Úvod Hormonálně dependentní typ karcinomu prsu (luminální A, luminální B HER2 negativní a luminální B HER2 pozitivní) představuje téměř 75 % ze všech nádorových onemocnění prsu. Hormonální léčba patří k nejstarším a současně nejlépe snášeným léčebným modalitám. Podle všech současných doporučení pro léčbu metastatického ER (estrogenový receptor) pozitivního HER2 negativního karcinomu prsu (NCCN, ESMO, ABC3 a AGO doporučení) by měla...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu