This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Aktuální možnosti léčby SR pozitivního a HER2 negativního metastatického karcinomu prsu

Katarína Petráková, Miloš Holánek

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

Úvod Hormonálně dependentní typ karcinomu prsu (luminální A, luminální B HER2 negativní a luminální B HER2 pozitivní) představuje téměř 75 % ze všech nádorových onemocnění prsu. Hormonální léčba patří k nejstarším a současně nejlépe snášeným léčebným modalitám. Podle všech současných doporučení pro léčbu metastatického ER (estrogenový receptor) pozitivního HER2 negativního karcinomu prsu (NCCN, ESMO, ABC3 a AGO doporučení) by měla...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu