This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Aktuální možnosti léčby SR pozitivního a HER2 negativního metastatického karcinomu prsu

Katarína Petráková, Miloš Holánek

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

Úvod Hormonálně dependentní typ karcinomu prsu (luminální A, luminální B HER2 negativní a luminální B HER2 pozitivní) představuje téměř 75 % ze všech nádorových onemocnění prsu. Hormonální léčba patří k nejstarším a současně nejlépe snášeným léčebným modalitám. Podle všech současných doporučení pro léčbu metastatického ER (estrogenový receptor) pozitivního HER2 negativního karcinomu prsu (NCCN, ESMO, ABC3 a AGO doporučení) by měla...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu