This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Aktuální možnosti léčby SR pozitivního a HER2 negativního metastatického karcinomu prsu

Katarína Petráková, Miloš Holánek

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

Úvod Hormonálně dependentní typ karcinomu prsu (luminální A, luminální B HER2 negativní a luminální B HER2 pozitivní) představuje téměř 75 % ze všech nádorových onemocnění prsu. Hormonální léčba patří k nejstarším a současně nejlépe snášeným léčebným modalitám. Podle všech současných doporučení pro léčbu metastatického ER (estrogenový receptor) pozitivního HER2 negativního karcinomu prsu (NCCN, ESMO, ABC3 a AGO doporučení) by měla...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu