This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

ASCO 2017 – novinky v léčbě karcinomu prsu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Na letošním výročním kongresu Americké společnosti pro klinickou onkologii Annual Meeting ASCO 2017 byla problematika léčby karcinomu prsu soustředěna na léčbu hormondependetního karcinomu prsu a oddálení, nebo zrušení rezistence na hormonální léčbu pomocí inhibitorů cyklin-dependetních kináz. Ukazuje se, že bude nutné v záplavě informací a výsledků různých studií MONARCH2, MONALEESA-2, PALOMA1–3 a dalších najít určitý scénář použití těchto kombinací s hormonální léčbou...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu