This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

ASCO 2017 – novinky v léčbě karcinomu prsu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Na letošním výročním kongresu Americké společnosti pro klinickou onkologii Annual Meeting ASCO 2017 byla problematika léčby karcinomu prsu soustředěna na léčbu hormondependetního karcinomu prsu a oddálení, nebo zrušení rezistence na hormonální léčbu pomocí inhibitorů cyklin-dependetních kináz. Ukazuje se, že bude nutné v záplavě informací a výsledků různých studií MONARCH2, MONALEESA-2, PALOMA1–3 a dalších najít určitý scénář použití těchto kombinací s hormonální léčbou...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu