This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

ASCO 2017 – novinky v léčbě karcinomu prsu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Na letošním výročním kongresu Americké společnosti pro klinickou onkologii Annual Meeting ASCO 2017 byla problematika léčby karcinomu prsu soustředěna na léčbu hormondependetního karcinomu prsu a oddálení, nebo zrušení rezistence na hormonální léčbu pomocí inhibitorů cyklin-dependetních kináz. Ukazuje se, že bude nutné v záplavě informací a výsledků různých studií MONARCH2, MONALEESA-2, PALOMA1–3 a dalších najít určitý scénář použití těchto kombinací s hormonální léčbou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu