This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

ASCO 2017 – novinky v léčbě karcinomu prsu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Na letošním výročním kongresu Americké společnosti pro klinickou onkologii Annual Meeting ASCO 2017 byla problematika léčby karcinomu prsu soustředěna na léčbu hormondependetního karcinomu prsu a oddálení, nebo zrušení rezistence na hormonální léčbu pomocí inhibitorů cyklin-dependetních kináz. Ukazuje se, že bude nutné v záplavě informací a výsledků různých studií MONARCH2, MONALEESA-2, PALOMA1–3 a dalších najít určitý scénář použití těchto kombinací s hormonální léčbou...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu