This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

ASCO 2017 – novinky v léčbě karcinomu prsu

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

Úvod Na letošním výročním kongresu Americké společnosti pro klinickou onkologii Annual Meeting ASCO 2017 byla problematika léčby karcinomu prsu soustředěna na léčbu hormondependetního karcinomu prsu a oddálení, nebo zrušení rezistence na hormonální léčbu pomocí inhibitorů cyklin-dependetních kináz. Ukazuje se, že bude nutné v záplavě informací a výsledků různých studií MONARCH2, MONALEESA-2, PALOMA1–3 a dalších najít určitý scénář použití těchto kombinací s hormonální léčbou...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu