This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Palbociklib a letrozol v terapii pokročilých SR+ a HER2- karcinomů prsu, studie PALOMA-2

Markéta Palácová

MOÚ Brno

Karcinom prsu je nejčastější malignitou, ročně je diagnostikováno 1,3 milionu nově vzniklých nádorů prsu na celém světě, což je asi 23 % všech malignit. Hormonálně pozitivní karcinom prsu představuje většinu karcinomů prsu. Přibližně 60–75 % žen s karcinomem prsu má nádor prsu exprimující estrogenový receptor (ER) a 65 % nádorů exprimuje také progesteronový receptor (PR). V průběhu let se s přibývajícími novými léky...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu