This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Palbociklib a letrozol v terapii pokročilých SR+ a HER2- karcinomů prsu, studie PALOMA-2

Markéta Palácová

MOÚ Brno

Karcinom prsu je nejčastější malignitou, ročně je diagnostikováno 1,3 milionu nově vzniklých nádorů prsu na celém světě, což je asi 23 % všech malignit. Hormonálně pozitivní karcinom prsu představuje většinu karcinomů prsu. Přibližně 60–75 % žen s karcinomem prsu má nádor prsu exprimující estrogenový receptor (ER) a 65 % nádorů exprimuje také progesteronový receptor (PR). V průběhu let se s přibývajícími novými léky...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu