This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Bevacizumab s paklitaxelem v první linii léčby metastatického karcinomu prsu

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Metastatický karcinom prsu (MBC) zůstává stále nevyléčitelným onemocněním. Taktika léčby spočívá v prodlužování života v co nejlepší kvalitě. Současný medián přežití nemocných s metastatickým HER2 negativním karcinomem prsu je 1–1,5 roku. Doba hormonální léčby, chemoterapie či cílené léčby závisí na přítomnosti hormonálních receptorů na povrchu nádoru, hormonální rezistenci, případné viscerální krizi, lokalizaci a počtu metastáz a intervalu od ukončení adjuvantní léčby.   Užití...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu