This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Algoritmus léčby pokročilého HER2 pozitivního a hormonálně pozitivního karcinomu prsu

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Pokročilý karcinom prsu (Advanced Breast Cancer, ABC) zahrnuje lokálně pokročilý karcinom (Locally Advanced Breast Cancer, LABC) i metastatický karcinom (Metastatic Breast Cancer, MBC) (1). Primárním cílem u lokálně pokročilého karcinomu je umožnění operability. I přes významný pokrok v terapii metastatického karcinomu prsu jde stále o nevyléčitelné onemocnění s mediánem celkového přežití 2–3 roky. Pětiletého přežití dosahuje přibližně 25 % pacientek (2). Nadměrná...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu