This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Algoritmus léčby pokročilého HER2 pozitivního a hormonálně pozitivního karcinomu prsu

Lucie Betlachová

Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, Praha

Souhrn Pokročilý karcinom prsu (Advanced Breast Cancer, ABC) zahrnuje lokálně pokročilý karcinom (Locally Advanced Breast Cancer, LABC) i metastatický karcinom (Metastatic Breast Cancer, MBC) (1). Primárním cílem u lokálně pokročilého karcinomu je umožnění operability. I přes významný pokrok v terapii metastatického karcinomu prsu jde stále o nevyléčitelné onemocnění s mediánem celkového přežití 2–3 roky. Pětiletého přežití dosahuje přibližně 25 % pacientek (2). Nadměrná...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu