This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Desetiletá remise po léčbě trastuzumabem v neoadjuvantním a adjuvantním podání u pokročilého HER2 pozitivního karcinomu prsu

Marta Kučerová

Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec

Úvod Pacientka M. S., 37 let, přišla na naše pracoviště 30. 6. 2006 s nálezem 4,5cm tumoru v horním vnitřním kvadrantu levého prsu. Dle mamografie rozsáhlý okrsek mikrokalcifikací o průměru 4,5 cm, v levé axile patrný stín lymfatických uzlin. Byla provedena core cut biopsie: invazivní duktální karcinom; imunohistochemické vyšetření: ER +10 %, PR +50 %, HER2/neu 3+, p53 silně pozitivní u 50 % jader nádorových...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu