This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Desetiletá remise po léčbě trastuzumabem v neoadjuvantním a adjuvantním podání u pokročilého HER2 pozitivního karcinomu prsu

Marta Kučerová

Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec

Úvod Pacientka M. S., 37 let, přišla na naše pracoviště 30. 6. 2006 s nálezem 4,5cm tumoru v horním vnitřním kvadrantu levého prsu. Dle mamografie rozsáhlý okrsek mikrokalcifikací o průměru 4,5 cm, v levé axile patrný stín lymfatických uzlin. Byla provedena core cut biopsie: invazivní duktální karcinom; imunohistochemické vyšetření: ER +10 %, PR +50 %, HER2/neu 3+, p53 silně pozitivní u 50 % jader nádorových...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu