This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Desetiletá remise po léčbě trastuzumabem v neoadjuvantním a adjuvantním podání u pokročilého HER2 pozitivního karcinomu prsu

Marta Kučerová

Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec

Úvod Pacientka M. S., 37 let, přišla na naše pracoviště 30. 6. 2006 s nálezem 4,5cm tumoru v horním vnitřním kvadrantu levého prsu. Dle mamografie rozsáhlý okrsek mikrokalcifikací o průměru 4,5 cm, v levé axile patrný stín lymfatických uzlin. Byla provedena core cut biopsie: invazivní duktální karcinom; imunohistochemické vyšetření: ER +10 %, PR +50 %, HER2/neu 3+, p53 silně pozitivní u 50 % jader nádorových...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu