This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2017 Czech edition

Desetiletá remise po léčbě trastuzumabem v neoadjuvantním a adjuvantním podání u pokročilého HER2 pozitivního karcinomu prsu

Marta Kučerová

Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec

Úvod Pacientka M. S., 37 let, přišla na naše pracoviště 30. 6. 2006 s nálezem 4,5cm tumoru v horním vnitřním kvadrantu levého prsu. Dle mamografie rozsáhlý okrsek mikrokalcifikací o průměru 4,5 cm, v levé axile patrný stín lymfatických uzlin. Byla provedena core cut biopsie: invazivní duktální karcinom; imunohistochemické vyšetření: ER +10 %, PR +50 %, HER2/neu 3+, p53 silně pozitivní u 50 % jader nádorových...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu