This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Renal Cancer News 1/2023 Slovak edition

Originálny názov:
Renal Cancer News Slovak edition

Dátum vydania: 02/2023


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Slovenská redakcia prináša tohtoročnú novinku na poli odborných časopisov – Renal Cancer News – a hneď prvé číslo prezentuje štyri prípadové kazuistiky. Prvá kazuistika spracováva tému metastatického svetlobunkového karcinómu obličky (mRCC), druhá rozoberá prípad 43-ročného muža s diagnózou perzistencie non-seminómu, tretia poukazuje na to, ako zabezpečiť kontinuum liečby pokročilého karcinómu obličky, a posledná sa venuje liečbe pacienta v pokročilom veku s generalizovaný obličkovým karcinómom.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: MUDr. Katarína Bahnová, MUDr. Abdullah Dammak, MBA, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Alexandra Szabová, MPH
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Vychádza 2× ročne ¦ 1. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2730-0803 | Tlačový náklad: 500 kusov
Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 6103/23/PT

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu
vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.Partneři projektu