This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2023 Slovak edition

Editoriál

Filip Kohútek

Onkologická klinika FN Trenčín a FZ UAD, Trenčín

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,   do vašich rúk sa dostáva nové číslo časopisu Renal Cancer News, v ktorom vám opäť predkladáme originálne kazuistiky vašich kolegov. Tentoraz sa nezameriavajú iba na karcinóm obličky, ale jedna kazuistika opisuje aj prípad pacienta s non-seminómom. V príspevku MUDr. Kataríny Bahnovej s názvom Pegfilgrastím v primárnej profylaxii u pacienta s non-seminómom je opísaný prípad pacienta...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu