This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

NewsJednotlivé typy News predstavujú úzko špecializovaná odborné periodiká. Obsah tvorí pôvodné oznámenia, prehľadové články, novinky z oblasti medzinárodných štúdií, správy zo svetových i domácich kongresov, kazuistiky a aktuality z príslušného odboru. Autormi príspevkov sú renomovaní českí aj zahraniční odborníci v danej oblasti.

Formát: 210×270 mm

Väzba: V1

Jazyk: Slovenčina


Komercia

Partneři projektu

Prozkoumávejte