This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2023 Slovak edition

Pegfilgrastím v primárnej profylaxii u pacienta s non-seminómom

Katarína Bahnová

Onkologická klinika SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Súhrn Kazuistika referuje prípad 43-ročného muža s diagnózou perzistencie non-seminómu, ktorý bol prijatý s cieľom manažmentu onkologickej liečby. U pacienta sme začali liečbu vysokorizikovým chemoterapeutickým režimom, kde rozvoj febrilnej neutropénie bol viac ako 20 %. Vďaka primárnej profylaxii neutropénie bolo pacientovi doposiaľ zabezpečené kontinuálne podávanie liečby bez potreby redukcie dávok. Kľúčové slová: hematopoetické rastové faktory, profylaxia,...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné číslo časopisu Cystická fibróza

Antiinfectives News č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného časopisu Antiinfectives News, ktoré ponúkne tri kazuistiky a dve správy z kongresu.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 2/2023

30 | 10 | 2023

Chystáme druhé tohtoročné vydanie časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou, ktorý pripravujeme v spolupráci s Úniou ROSKA.
Partneři projektu