This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2023 Slovak edition

Liečba pacienta s generalizovaným obličkovým karcinómom vo vyššom veku 

Alexandra Szabová

Onkologická ambulancia, Nemocnica na okraji mesta n.o., Partizánske

Abstrakt V článku prezentujeme kazuistiku 74-ročného pacienta s renálnym karcinómom a so vznikom metastáz 21 rokov od primárnej diagnózy. Metastázy sa pri renálnom karcinóme objavujú aj po niekoľkých rokoch a najčastejšie v oblasti pľúc, lymfatických uzlín a pečene. V dôsledku zvyšujúceho sa veku populácie stále narastá počet nádorových ochorení u starších pacientov vrátane karcinómu z...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu