This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Detská Endokrinológia 1/2016 Slovak edition

Originálny názov:
Detská Endokrinológia Slovak edition

Dátum vydania: 11/2016


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 24

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Predstavujeme prvé číslo nového odborného časopisu, ktorého cieľom je rozširovať vedomosti a skvalitňovať starostlivosť v oblasti detskej endokrinológie. Prvý príspevok je venovaný poruchám vývoja hypofýzy a následnému neprospievaniu dieťaťa. Druhá kazuistika opisuje prípad chlapca s anomáliou CNS a pridruženými komplikáciami. Ďalší príspevok sa zaoberá bezpečnosťou liečby rastovým hormónom. Záverečný článok je venovaný problematike myastenie gravis a pridružených autoimunitných chorôb. Nasledujúci príspevok poukazuje na mentálnu anorexiu a neuroendokrinné zmeny v jej priebehu.Obsah

Vážení priatelia, kolegovia a spolupracovníci,
Ľudmila Košťálová
 
Čo sa skrývalo za neprospievaním dieťaťa
Katarína Prochotská, Ľudmila Košťálová
 
Ako Jakub blúdil
Eva Vitáriušová, Ľudmila Košťálová
 
Aktuálny pohľad na bezpečnosť liečby rastovým hormónom
Adriana Dankovčíková
 
Myasténia gravis, jedna diagnóza nestačí?
Alena Szőkeová
 
Neuroendokrinné zmeny pri mentálnej anorexii
Ľubica Tichá, Ľudmila Podracká
 

Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia, s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk / www.wemakemedia.sk

Predsedníčka redakčnej rady: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc. ¦ Členky redakčnej rady: MUDr. Adriana Dankovčíková,
MUDr. Slavomíra Kišková, doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc., MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková
Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia, s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného
súhlasu vydavateľa prísne zakázané. ¦ Vychádza 2× ročne / 1. ročník / ISSN 2453-9724 ¦ Registrované pod evidenčným číslom MK SR 5453/16Partneři projektu