This site is intended for healthcare professionals

Čo sa skrývalo za neprospievaním dieťaťa

Katarína Prochotská, Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

Úvod Poruchy vývoja hypofýzy (morfogenézy a diferenciácie) sú jednou z najčastejších príčin hypopituitarizmu v dojčenskom období. Na začiatku môžu imitovať metabolické ochorenie, najmä v dôsledku neprospievania a hypoglykemických stavov.   Kazuistika Miška bola ako 6-mesačná odoslaná na II. detskú kliniku LF UK a DFNsP pre neprospievanie. Opakované hypoglykemické stavy a nález mastných kyselín v moči nás v prvom rade viedli k podozreniu na metabolické ochorenie. Z anamnézy sa dozvedáme,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu