This site is intended for healthcare professionals

Čo sa skrývalo za neprospievaním dieťaťa

Katarína Prochotská, Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

Úvod Poruchy vývoja hypofýzy (morfogenézy a diferenciácie) sú jednou z najčastejších príčin hypopituitarizmu v dojčenskom období. Na začiatku môžu imitovať metabolické ochorenie, najmä v dôsledku neprospievania a hypoglykemických stavov.   Kazuistika Miška bola ako 6-mesačná odoslaná na II. detskú kliniku LF UK a DFNsP pre neprospievanie. Opakované hypoglykemické stavy a nález mastných kyselín v moči nás v prvom rade viedli k podozreniu na metabolické ochorenie. Z anamnézy sa dozvedáme,...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu