This site is intended for healthcare professionals

Čo sa skrývalo za neprospievaním dieťaťa

Katarína Prochotská, Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

Úvod Poruchy vývoja hypofýzy (morfogenézy a diferenciácie) sú jednou z najčastejších príčin hypopituitarizmu v dojčenskom období. Na začiatku môžu imitovať metabolické ochorenie, najmä v dôsledku neprospievania a hypoglykemických stavov.   Kazuistika Miška bola ako 6-mesačná odoslaná na II. detskú kliniku LF UK a DFNsP pre neprospievanie. Opakované hypoglykemické stavy a nález mastných kyselín v moči nás v prvom rade viedli k podozreniu na metabolické ochorenie. Z anamnézy sa dozvedáme,...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu