This site is intended for healthcare professionals

Čo sa skrývalo za neprospievaním dieťaťa

Katarína Prochotská, Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

Úvod Poruchy vývoja hypofýzy (morfogenézy a diferenciácie) sú jednou z najčastejších príčin hypopituitarizmu v dojčenskom období. Na začiatku môžu imitovať metabolické ochorenie, najmä v dôsledku neprospievania a hypoglykemických stavov.   Kazuistika Miška bola ako 6-mesačná odoslaná na II. detskú kliniku LF UK a DFNsP pre neprospievanie. Opakované hypoglykemické stavy a nález mastných kyselín v moči nás v prvom rade viedli k podozreniu na metabolické ochorenie. Z anamnézy sa dozvedáme,...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu