This site is intended for healthcare professionals

Neuroendokrinné zmeny pri mentálnej anorexii

Ľubica Tichá, Ľudmila Podracká

I. detská klinika LF UK a DFNsP Bratislava

Abstrakt Mentálna anorexia (MA) je psychosomatické ochorenie, ktoré vedie k závažnej kachexii a multiorgánovým zmenám vrátane endokrinných. Medzi obranné mechanizmy na zvrátenie poškodenia organizmu počas hladovania patrí rezistencia proti rastovému hormónu, syndróm nízkeho trijódtyronínu, hyperkortizolémia, hypogonadotropný hypogonadizmus, zníženie leptínu. Nevyhnutným predpokladom na úpravu týchto zmien a uzdravenie sa pacientov s MA je adekvátna terapia a nutričná realimentácia. Mentálna anorexia (MA)...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu