This site is intended for healthcare professionals

Ako Jakub blúdil

Eva Vitáriušová, Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

Úvod V nasledujúcich riadkoch opisujeme prípad chlapca s vrodenou anomáliou centrálnej nervovej sústavy a pridruženými komplikáciami. Anomália CNS viedla k postupne sa vyvíjajúcemu deficitu hypofyzárnych hormónov a k poruche hypotalamu.   Kazuistika Jakub sa narodil ako prvé dieťa z prvej fyziologickej gravidity zdravým rodičom. Mal fyziologickú pôrodnú dĺžku a hmotnosť a jeho bezprostredná popôrodná adaptácia bola bez pozoruhodností. Avšak už počas prvých dní po...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu