This site is intended for healthcare professionals

Ako Jakub blúdil

Eva Vitáriušová, Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

Úvod V nasledujúcich riadkoch opisujeme prípad chlapca s vrodenou anomáliou centrálnej nervovej sústavy a pridruženými komplikáciami. Anomália CNS viedla k postupne sa vyvíjajúcemu deficitu hypofyzárnych hormónov a k poruche hypotalamu.   Kazuistika Jakub sa narodil ako prvé dieťa z prvej fyziologickej gravidity zdravým rodičom. Mal fyziologickú pôrodnú dĺžku a hmotnosť a jeho bezprostredná popôrodná adaptácia bola bez pozoruhodností. Avšak už počas prvých dní po...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu