This site is intended for healthcare professionals

Vážení priatelia, kolegovia a spolupracovníci,

Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

sme nesmierne radi, že vám môžeme ponúknuť prvé číslo nového odborného časopisu Detská endokrinológia. Už dlhé roky sme túžili mať odborný časopis, ktorý by pomohol rozširovať vedomosti v detskej endokrinológii a napomáhal zlepšovať kvalitu práce detských endokrinológov. Konečne sa to podarilo a začíname prvým číslom, ktoré, ako dúfame, si nájde svojich čitateľov a podnieti ďalších kolegov podieľať sa na budúcich...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu