This site is intended for healthcare professionals

Vážení priatelia, kolegovia a spolupracovníci,

Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

sme nesmierne radi, že vám môžeme ponúknuť prvé číslo nového odborného časopisu Detská endokrinológia. Už dlhé roky sme túžili mať odborný časopis, ktorý by pomohol rozširovať vedomosti v detskej endokrinológii a napomáhal zlepšovať kvalitu práce detských endokrinológov. Konečne sa to podarilo a začíname prvým číslom, ktoré, ako dúfame, si nájde svojich čitateľov a podnieti ďalších kolegov podieľať sa na budúcich...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu