This site is intended for healthcare professionals

Vážení priatelia, kolegovia a spolupracovníci,

Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

sme nesmierne radi, že vám môžeme ponúknuť prvé číslo nového odborného časopisu Detská endokrinológia. Už dlhé roky sme túžili mať odborný časopis, ktorý by pomohol rozširovať vedomosti v detskej endokrinológii a napomáhal zlepšovať kvalitu práce detských endokrinológov. Konečne sa to podarilo a začíname prvým číslom, ktoré, ako dúfame, si nájde svojich čitateľov a podnieti ďalších kolegov podieľať sa na budúcich...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu