This site is intended for healthcare professionals

Vážení priatelia, kolegovia a spolupracovníci,

Ľudmila Košťálová

II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava

sme nesmierne radi, že vám môžeme ponúknuť prvé číslo nového odborného časopisu Detská endokrinológia. Už dlhé roky sme túžili mať odborný časopis, ktorý by pomohol rozširovať vedomosti v detskej endokrinológii a napomáhal zlepšovať kvalitu práce detských endokrinológov. Konečne sa to podarilo a začíname prvým číslom, ktoré, ako dúfame, si nájde svojich čitateľov a podnieti ďalších kolegov podieľať sa na budúcich...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu