This site is intended for healthcare professionals

Aktuálny pohľad na bezpečnosť liečby rastovým hormónom

Adriana Dankovčíková

Klinika detí a dorastu, Detská fakultná nemocnica Košice

Úvod Cieľom liečby rastovým hormónom (RH) u detí je zlepšiť lineárny rast. U dospelých sa substitučná liečba používa v snahe o ovplyvnenie metabolických dôsledkov deficitu RH. Rekombinantný rastový hormón sa používa viac než 30 rokov. Počas tohto obdobia sa nepretržite skúmajú otázky spojené s bezpečnosťou tejto liečby – mortalita, kardiovaskulárne riziko a riziko karcinogenézy, vplyv na glukózový a kostný metabolizmus. V roku 2016...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu