This site is intended for healthcare professionals

Aktuálny pohľad na bezpečnosť liečby rastovým hormónom

Adriana Dankovčíková

Klinika detí a dorastu, Detská fakultná nemocnica Košice

Úvod Cieľom liečby rastovým hormónom (RH) u detí je zlepšiť lineárny rast. U dospelých sa substitučná liečba používa v snahe o ovplyvnenie metabolických dôsledkov deficitu RH. Rekombinantný rastový hormón sa používa viac než 30 rokov. Počas tohto obdobia sa nepretržite skúmajú otázky spojené s bezpečnosťou tejto liečby – mortalita, kardiovaskulárne riziko a riziko karcinogenézy, vplyv na glukózový a kostný metabolizmus. V roku 2016...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu