This site is intended for healthcare professionals

Aktuálny pohľad na bezpečnosť liečby rastovým hormónom

Adriana Dankovčíková

Klinika detí a dorastu, Detská fakultná nemocnica Košice

Úvod Cieľom liečby rastovým hormónom (RH) u detí je zlepšiť lineárny rast. U dospelých sa substitučná liečba používa v snahe o ovplyvnenie metabolických dôsledkov deficitu RH. Rekombinantný rastový hormón sa používa viac než 30 rokov. Počas tohto obdobia sa nepretržite skúmajú otázky spojené s bezpečnosťou tejto liečby – mortalita, kardiovaskulárne riziko a riziko karcinogenézy, vplyv na glukózový a kostný metabolizmus. V roku 2016...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu