This site is intended for healthcare professionals

Predstavenie titulu

Bio Identity News 1/2022 Slovak edition

Originálny názov:
Bio Identity News Slovak edition

Dátum vydania: 09/2022


Formát: 210×270 mm

Počet strán: 16

Väzba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: Slovenčina

Cena: Predplatné za 4 čísla pre jednotlivcov je 9 EUR, pre firmy a inštitúcie 16 EUR vrátane DPH a poštovného.

Náhľad PDFObjednať predplatné


Anotácia

Augustové vydanie časopisu obsahuje štyri precízne spracované kazuistiky pacientov. Onkologické kazuistiky predkladajú MUDr. Jana Jankurová – prípad pacienta s diagnózou Klatskinovho tumoru a MUDr. Filip Kohútek, ktorý opisuje kazuistiku pacientky s metastatickým karcinómom pankreasu. Hematoonkologické príspevky pripravili MUDr. Radoslav Greksák – prípad chemoimunoterapiou liečeného 72-ročného pacienta s viacerými pridruženými chorobami a MUDr. Oľga Rosinská prináša kazuistiku pacientky s lokálne pokročilým karcinómom prsníka s podporou rastového faktora.
Tiráž

Vydavateľ: We Make Media Slovakia s.r.o. ¦ IČO: 47 943 661
Adresa: Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika ¦ Konateľka: MUDr. Ivana Kaderková
Tel.: +421 948 422 117 ¦ E-mail: info@wemakemedia.sk ¦ www.wemakemedia.sk
Elektronická verzia dostupná na: www.worldmednet.sk

Členovia redakčnej rady: MUDr. Radoslav Greksák, PhD., MUDr. Jana Jankurová, MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Oľga Rosinská

Zodpovedná redaktorka: Veronika Lazarová, v.lazarova@wemakemedia.sk
Jazyková redaktorka: Mgr. Anetta Letková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media Slovakia s.r.o.

Akékoľvek kopírovanie a šírenie celého obsahu alebo časti tohto časopisu, či už v tlačenej, alebo elektronickej podobe, je bez výslovného súhlasu vydavateľa prísne zakázané. Vydavateľ nepreberá zodpovednosť za údaje či názory autorov jednotlivých článkov a obsah inzerátov.

Vychádza 2× ročne ¦ 7. ročník ¦ ISSN (tlačené vydanie): 2453-9341/ISSN (online vydanie): 2644-6898

Registrované pod evidenčným číslom MK SR EV 5408/16Partneři projektu