This site is intended for healthcare professionals

Bio Identity News 1/2022 Slovak edition

EDITORIÁL

Redakcia

Bio Identity News 1/2022 Slovak edition

Vážení čitatelia Bio-Identity News,   odborníci často tvrdia, že najlepšia teória je prax, preto sa časopis Bio-Identity News venuje práve kazuistikám. Uvádza sa, že najstarší opísaný príklad výskumu pripraveného podľa Evidence–based Medicine (EBM) je v Biblii, v knihe Danielovej, kde židovskí mladíci, ktorí boli ako rukojemníci na babylonskom dvore, odmietli predkladaný pokrm. Pokrm nedodržoval pravidlá...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu