This site is intended for healthcare professionals

Bio Identity News 1/2022 Slovak edition

Podporná liečba pegfilgrastimom v rámci systémovej liečby karcinómu pankreasu

Filip Kohútek

Onkologická klinika FN Trenčín a Fakulty zdravotníctva UAD, Trenčín

Súhrn Karcinóm pankreasu je závažné ochorenie s nepriaznivou prognózou. Systémová liečba pokročilého ochorenia poskytuje neuspokojivé výsledky. V druhej línii liečby nás často limituje celkový stav pacienta a nežiaduce účinky chemoterapie. Hematologická toxicita je bežnou komplikáciou systémovej liečby. Prezentujeme prípad pacientky, u ktorej sme pomocou podávania podpornej liečby pegfilgrastimom zabránili opakovaniu ťažkej neutropénie a významne sme...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu