This site is intended for healthcare professionals

Bio Identity News 1/2022 Slovak edition

Efekt neoadjuvantnej liečby u pacientky s lokálne pokročilým karcinómom prsníka s podporou rastového faktora

Oľga Rosinská

Ambulancia klinickej onkológie, Nemocnica Agel Komárno

Súhrn Prezentujeme prípad pacientky s lokálne pokročilým karcinómom prsníka, ktorá vďaka primárnej profylaxii rastovým faktorom úspešne absolvovala neoadjuvantnú chemoterapiu s dosiahnutím patologickej kompletnej odpovede na liečbu. Kľúčové slová: lokálne pokročilý karcinóm prsníka, neoadjuvantná chemoterapia, rastový faktor   Úvod Karcinóm prsníka patrí k najčastejšiemu nádorovému ochoreniu u žien celosvetovo. Predstavuje klinicky heterogénne ochorenie a používané histologické...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

Prvé tohtoročné číslo Antiinfectives News vyjde v júni a ponúkne zaujímavý obsah na aktuálne témy.

Česká diabetologie č. 2/2024

01 | 05 | 2024

Pripravujeme druhé tohtoročné vydanie odborného štvrťročníka Česká diabetologie, ktoré vyjde v máji. Časopis ponúkne tri odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Pripravujeme prvé tohtoročné vydanie odborného časopisu Paediatric New, ktoré vyjde v apríli.
Partneři projektu