This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Originální název:
Renal Cancer News Czech edition

Datum vydání: 09/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 32

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

V obsahu najdete komentář k článku na téma prognostického nomogramu doby do progrese renálního karcinomu při léčbě pazopanibem, dále se v syntéze retrospektivních studií dočtete o everolimu podávaném v návaznosti na odlišnou léčbu 1. linie, data z běžné praxe vás seznámí s nejčastěji používanými TKI, chybět nebudou ani kazuistiky.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.,
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. ¦ Odpovědná redaktorka: Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 6. ročník / ISSN 1804-5871 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19755Partneři projektu