This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Pazopanib v léčbě metastatického renálního karcinomu

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

(Komentář k článku: Pazopanib in the treatment of advanced renal cell carcinoma; Cella D, Beaumont JL. Ther Adv Urol 2016;8:61-9.)   Souhrn Pazopanib je jedním z léků volby pro první linii terapie metastatického renálního karcinomu. V poslední době bylo publikováno několik retrospektivních analýz, které rozšiřují naše znalosti o účinnosti a bezpečnosti pazopanibu v reálné klinické praxi.   Úvod Základní terapeutickou...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu