This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Pazopanib v léčbě metastatického renálního karcinomu

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

(Komentář k článku: Pazopanib in the treatment of advanced renal cell carcinoma; Cella D, Beaumont JL. Ther Adv Urol 2016;8:61-9.)   Souhrn Pazopanib je jedním z léků volby pro první linii terapie metastatického renálního karcinomu. V poslední době bylo publikováno několik retrospektivních analýz, které rozšiřují naše znalosti o účinnosti a bezpečnosti pazopanibu v reálné klinické praxi.   Úvod Základní terapeutickou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu