This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Pazopanib v léčbě metastatického renálního karcinomu

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

(Komentář k článku: Pazopanib in the treatment of advanced renal cell carcinoma; Cella D, Beaumont JL. Ther Adv Urol 2016;8:61-9.)   Souhrn Pazopanib je jedním z léků volby pro první linii terapie metastatického renálního karcinomu. V poslední době bylo publikováno několik retrospektivních analýz, které rozšiřují naše znalosti o účinnosti a bezpečnosti pazopanibu v reálné klinické praxi.   Úvod Základní terapeutickou...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu