This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Pazopanib v léčbě metastatického renálního karcinomu

Tomáš Büchler

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

(Komentář k článku: Pazopanib in the treatment of advanced renal cell carcinoma; Cella D, Beaumont JL. Ther Adv Urol 2016;8:61-9.)   Souhrn Pazopanib je jedním z léků volby pro první linii terapie metastatického renálního karcinomu. V poslední době bylo publikováno několik retrospektivních analýz, které rozšiřují naše znalosti o účinnosti a bezpečnosti pazopanibu v reálné klinické praxi.   Úvod Základní terapeutickou...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu