This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Nádory ledvin, risk sharing a jistota

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Máte s manželkou stále stejné příjmy, ovšem narodí se vám do rodiny dvojčata. Jistě radostná událost, ovšem bude-li se tak dít každý rok, životní úroveň jednotlivců ve vaší rodině se sníží – což nikoho nepřekvapí.   Každý rok nám do stabilního rozpočtu na centrové léky přibude k úhradě několik molekul, indikace u stávajících léčiv se rozšíří či jsou schválena nová postavení...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu