This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Srovnání účinnosti axitinibu a everolimu u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny

Igor Richter1,2, Josef Dvořák2, Jiří Bartoš1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

(Komentář k článku: Comparative effectiveness of everolimus and axitinib as second targeted therapies for metastatic renal cell carcinoma in the US: a retrospective chart review; Vogelzang NJ, et al, Curr Med Res Opin 2016;32:741-747)   Úvod Zhoubné nádory ledvin představují 1-3 % všech malignit. Česká republika je typická svým světovým prvenstvím v incidenci zhoubných nádoru ledvin.(1) Systémová...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu