This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Kazuistika pacienta léčeného pro generalizovaný karcinom ledviny

Alena Šináklová

ONO Nemocnice, České Budějovice a.s.

Úvod V incidenci nádorů ledvin mimo ledvinnou pánvičku zaujímá ČR první místo na světě. U generalizovaného onemocnění, které dříve bylo neléčitelné, se po zavedení imunoterapie, biologické léčby, ale i nových možností radioterapie a chirurgie významně prodloužilo celkové přežití pacientů při zachování dobré kvality života.   54letý pacient (20. 3. 2003), po pravostranné nefrektomii pro konvenční renální karcinorm ledviny, pT1N0M0, dále dispenzarizován...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu