This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Kazuistika pacienta léčeného pro generalizovaný karcinom ledviny

Alena Šináklová

ONO Nemocnice, České Budějovice a.s.

Úvod V incidenci nádorů ledvin mimo ledvinnou pánvičku zaujímá ČR první místo na světě. U generalizovaného onemocnění, které dříve bylo neléčitelné, se po zavedení imunoterapie, biologické léčby, ale i nových možností radioterapie a chirurgie významně prodloužilo celkové přežití pacientů při zachování dobré kvality života.   54letý pacient (20. 3. 2003), po pravostranné nefrektomii pro konvenční renální karcinorm ledviny, pT1N0M0, dále dispenzarizován...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.




Partneři projektu