This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Pazopanib – efektivní léčba generalizovaného karcinomu ledviny

Michaela Čabiňaková

Onkologická klinika l. LF UK a VFN

Úvod Karcinom ledviny představuje 2-3 % všech malignit, přičemž nejvyšší incidence dosahuje v západních zemích. Česká republika je celosvětově na prvním místě ve výskytu zhoubných nádorů ledviny. Počet případů tohoto onemocnění v ČR se v posledních pěti letech stabilizoval a mortalita naopak mírně klesá. Během posledních let prodělal výzkum problematiky rakoviny ledviny bouřlivý vývoj v řadě směrů a ohledů. Zavedením cílené terapie došlo k výraznému...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu