This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Pazopanib – efektivní léčba generalizovaného karcinomu ledviny

Michaela Čabiňaková

Onkologická klinika l. LF UK a VFN

Úvod Karcinom ledviny představuje 2-3 % všech malignit, přičemž nejvyšší incidence dosahuje v západních zemích. Česká republika je celosvětově na prvním místě ve výskytu zhoubných nádorů ledviny. Počet případů tohoto onemocnění v ČR se v posledních pěti letech stabilizoval a mortalita naopak mírně klesá. Během posledních let prodělal výzkum problematiky rakoviny ledviny bouřlivý vývoj v řadě směrů a ohledů. Zavedením cílené terapie došlo k výraznému...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.




Partneři projektu