This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Pazopanib – efektivní léčba generalizovaného karcinomu ledviny

Michaela Čabiňaková

Onkologická klinika l. LF UK a VFN

Úvod Karcinom ledviny představuje 2-3 % všech malignit, přičemž nejvyšší incidence dosahuje v západních zemích. Česká republika je celosvětově na prvním místě ve výskytu zhoubných nádorů ledviny. Počet případů tohoto onemocnění v ČR se v posledních pěti letech stabilizoval a mortalita naopak mírně klesá. Během posledních let prodělal výzkum problematiky rakoviny ledviny bouřlivý vývoj v řadě směrů a ohledů. Zavedením cílené terapie došlo k výraznému...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu