This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Pazopanib – efektivní léčba generalizovaného karcinomu ledviny

Michaela Čabiňaková

Onkologická klinika l. LF UK a VFN

Úvod Karcinom ledviny představuje 2-3 % všech malignit, přičemž nejvyšší incidence dosahuje v západních zemích. Česká republika je celosvětově na prvním místě ve výskytu zhoubných nádorů ledviny. Počet případů tohoto onemocnění v ČR se v posledních pěti letech stabilizoval a mortalita naopak mírně klesá. Během posledních let prodělal výzkum problematiky rakoviny ledviny bouřlivý vývoj v řadě směrů a ohledů. Zavedením cílené terapie došlo k výraznému...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu