This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Pazopanib – efektivní léčba generalizovaného karcinomu ledviny

Michaela Čabiňaková

Onkologická klinika l. LF UK a VFN

Úvod Karcinom ledviny představuje 2-3 % všech malignit, přičemž nejvyšší incidence dosahuje v západních zemích. Česká republika je celosvětově na prvním místě ve výskytu zhoubných nádorů ledviny. Počet případů tohoto onemocnění v ČR se v posledních pěti letech stabilizoval a mortalita naopak mírně klesá. Během posledních let prodělal výzkum problematiky rakoviny ledviny bouřlivý vývoj v řadě směrů a ohledů. Zavedením cílené terapie došlo k výraznému...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu