This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Vývoj a validace prognostického nomogramu doby do progrese onemocnění pro pacienty s pokročilým renálním karcinomem léčené pazopanibem

Alexandr Poprach

Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

(Komentář k článku: Development and Validation of a Prognostic Nomogram for Progression-Free Survival in Patients with Advanced Renal Cell Carcinoma Treated with Pazopanib; Kattan MW, et al, Oncology 2015;89:235-241)   Pazopanib je standardním lékem v první paliativní linii pacientů s metastatickým či lokálně pokročilým zhoubným nádorem ledviny (metastatic renal cell carcinoma, mRCC). Jako cíle práce si autoři stanovili analýzy...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu