This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Vývoj a validace prognostického nomogramu doby do progrese onemocnění pro pacienty s pokročilým renálním karcinomem léčené pazopanibem

Alexandr Poprach

Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

(Komentář k článku: Development and Validation of a Prognostic Nomogram for Progression-Free Survival in Patients with Advanced Renal Cell Carcinoma Treated with Pazopanib; Kattan MW, et al, Oncology 2015;89:235-241)   Pazopanib je standardním lékem v první paliativní linii pacientů s metastatickým či lokálně pokročilým zhoubným nádorem ledviny (metastatic renal cell carcinoma, mRCC). Jako cíle práce si autoři stanovili analýzy...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu