This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Vývoj a validace prognostického nomogramu doby do progrese onemocnění pro pacienty s pokročilým renálním karcinomem léčené pazopanibem

Alexandr Poprach

Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno

(Komentář k článku: Development and Validation of a Prognostic Nomogram for Progression-Free Survival in Patients with Advanced Renal Cell Carcinoma Treated with Pazopanib; Kattan MW, et al, Oncology 2015;89:235-241)   Pazopanib je standardním lékem v první paliativní linii pacientů s metastatickým či lokálně pokročilým zhoubným nádorem ledviny (metastatic renal cell carcinoma, mRCC). Jako cíle práce si autoři stanovili analýzy...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu