This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Účinnost everolimu v návaznosti na odlišnou léčbu v první linii – syntéza retrospektivních studií

Jindřich Kopecký

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

(Komentář k článku: Real-World Effectiveness of Everolimus Subsequent to Different First Targeted Therapies for the Treatment of Metastatic Renal Cell Carcinoma: Synthesis of Retrospective Chart Reviews; Pal, et al, Clin Genitourin Cancer 2016;14(2):160-167)   Léčba metastazujícího nádoru ledviny doznala díky zavedení nových léčebných molekul v posledním desetiletí významného posunu i v klinickém parametru celkového přežívání (OS). V současné době...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu