This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Účinnost everolimu v návaznosti na odlišnou léčbu v první linii – syntéza retrospektivních studií

Jindřich Kopecký

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

(Komentář k článku: Real-World Effectiveness of Everolimus Subsequent to Different First Targeted Therapies for the Treatment of Metastatic Renal Cell Carcinoma: Synthesis of Retrospective Chart Reviews; Pal, et al, Clin Genitourin Cancer 2016;14(2):160-167)   Léčba metastazujícího nádoru ledviny doznala díky zavedení nových léčebných molekul v posledním desetiletí významného posunu i v klinickém parametru celkového přežívání (OS). V současné době...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu