This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Účinnost everolimu v návaznosti na odlišnou léčbu v první linii – syntéza retrospektivních studií

Jindřich Kopecký

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

(Komentář k článku: Real-World Effectiveness of Everolimus Subsequent to Different First Targeted Therapies for the Treatment of Metastatic Renal Cell Carcinoma: Synthesis of Retrospective Chart Reviews; Pal, et al, Clin Genitourin Cancer 2016;14(2):160-167)   Léčba metastazujícího nádoru ledviny doznala díky zavedení nových léčebných molekul v posledním desetiletí významného posunu i v klinickém parametru celkového přežívání (OS). V současné době...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu