This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 1/2016 Czech edition

Účinnost everolimu v návaznosti na odlišnou léčbu v první linii – syntéza retrospektivních studií

Jindřich Kopecký

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

(Komentář k článku: Real-World Effectiveness of Everolimus Subsequent to Different First Targeted Therapies for the Treatment of Metastatic Renal Cell Carcinoma: Synthesis of Retrospective Chart Reviews; Pal, et al, Clin Genitourin Cancer 2016;14(2):160-167)   Léčba metastazujícího nádoru ledviny doznala díky zavedení nových léčebných molekul v posledním desetiletí významného posunu i v klinickém parametru celkového přežívání (OS). V současné době...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu