This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Originální název:
Colorectal News Czech edition

Datum vydání: 09/2012


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Představujeme nový časopis Colorectal News, jehož cílem je obohatit nabídku specializovaných časopisů. Bude přinášet důležité informace o prevenci, vyšetření, diagnostice a léčbě rakoviny tlustého střeva a konečníku. První číslo nabízí článek o jaterních resekcích u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem a o praxi z pohledu onkologa, kterou zpracovala trojice autorů v čele s prof. MUDr. Lubošem Petruželkou, CSc. Pohled chirurga ke stejné problematice přidal prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. V dalším přehledovém článku se prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., věnoval problematice testování biomarkerů u kolorektálního karcinomu a MUDr. Tomáš Koc, Ph.D., zase toleranci anti-EGFR léčby. První číslo uzavírají dvě kazuistiky (jedna popisuje praktické zkušenosti a příklad spolupráce multidisciplinárního týmu z VFN v Praze a ÚVN – VFN Praha při léčbě kolorektálního karcinomu, druhá popisuje zkušenost s podáním kombinace cetuximabu a režimu FOLFOX v předoperační léčbě metastatického kolorektálního karcinomu s výlučně jaterním postižením.
Tiráž

Tiráž | Colorectal News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Členové redakční rady: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.,
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Eugen Kubala,
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. | Odpovědná redaktorka: Petra Závodná, redakce@wemakemedia.cz | Redakce: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 2x ročně / 1. ročník / ISSN 1805-5400 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20864Partneři projektu