This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Multidisciplinární tým v léčbě kolorektálního karcinomu Praktické zkušenosti, příklad spolupráce VFN a ÚVN

Miroslav Ryska , Jaroslava Barkmannová, Jiří Pudil, Daniel Langer, Ivo Buřič, Luboš Petruželka

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha
Onkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Radiologické oddělení ÚVN, Praha

Přední místa ČR ve statistikách incidence kolorektálního karcinomu (KRK) jsou alarmující (8 500 pacientů ročně, 25-35 % z nich s již zjistitelným metastatických postižením jater). Léčebné možnosti u diseminovaného onemocnění se přitom za posledních 20 let výrazně rozšířily, nejlepších výsledků lze dosáhnout kombinací resekčního výkonu s protinádorovou léčbou, což si vyžaduje multioborový přístup. Bohužel, víc než 50 % pacientů s resekabilní jaterní...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu