This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Multidisciplinární tým v léčbě kolorektálního karcinomu Praktické zkušenosti, příklad spolupráce VFN a ÚVN

Miroslav Ryska , Jaroslava Barkmannová, Jiří Pudil, Daniel Langer, Ivo Buřič, Luboš Petruželka

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha
Onkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Radiologické oddělení ÚVN, Praha

Přední místa ČR ve statistikách incidence kolorektálního karcinomu (KRK) jsou alarmující (8 500 pacientů ročně, 25-35 % z nich s již zjistitelným metastatických postižením jater). Léčebné možnosti u diseminovaného onemocnění se přitom za posledních 20 let výrazně rozšířily, nejlepších výsledků lze dosáhnout kombinací resekčního výkonu s protinádorovou léčbou, což si vyžaduje multioborový přístup. Bohužel, víc než 50 % pacientů s resekabilní jaterní...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu