This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Multidisciplinární tým v léčbě kolorektálního karcinomu Praktické zkušenosti, příklad spolupráce VFN a ÚVN

Miroslav Ryska , Jaroslava Barkmannová, Jiří Pudil, Daniel Langer, Ivo Buřič, Luboš Petruželka

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha
Onkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Radiologické oddělení ÚVN, Praha

Přední místa ČR ve statistikách incidence kolorektálního karcinomu (KRK) jsou alarmující (8 500 pacientů ročně, 25-35 % z nich s již zjistitelným metastatických postižením jater). Léčebné možnosti u diseminovaného onemocnění se přitom za posledních 20 let výrazně rozšířily, nejlepších výsledků lze dosáhnout kombinací resekčního výkonu s protinádorovou léčbou, což si vyžaduje multioborový přístup. Bohužel, víc než 50 % pacientů s resekabilní jaterní...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu