This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Tolerance anti-EGFR léčby

Tomáš Svoboda

KOC FN Plzeň

Reakce po aplikaci anti-EGFR léčby   Všechny formy aplikace (p.o., i.v., i.m. i s.c.) jakéhokoliv léčiva mohou být provázeny alergickou nebo anafylaktickou reakcí. Výjimkou samozřejmě není ani moderní cílená léčba.   Většina reakcí charakteru hypersenzitivity na účinnou látku anti-EGFR je zprostředkována IgE a typicky se projevuje prakticky okamžitě po první aplikaci antigenu nebo do jedné hodiny – u cetuximabu je to uváděno...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu