This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Tolerance anti-EGFR léčby

Tomáš Svoboda

KOC FN Plzeň

Reakce po aplikaci anti-EGFR léčby   Všechny formy aplikace (p.o., i.v., i.m. i s.c.) jakéhokoliv léčiva mohou být provázeny alergickou nebo anafylaktickou reakcí. Výjimkou samozřejmě není ani moderní cílená léčba.   Většina reakcí charakteru hypersenzitivity na účinnou látku anti-EGFR je zprostředkována IgE a typicky se projevuje prakticky okamžitě po první aplikaci antigenu nebo do jedné hodiny – u cetuximabu je to uváděno...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu