This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Tolerance anti-EGFR léčby

Tomáš Svoboda

KOC FN Plzeň

Reakce po aplikaci anti-EGFR léčby   Všechny formy aplikace (p.o., i.v., i.m. i s.c.) jakéhokoliv léčiva mohou být provázeny alergickou nebo anafylaktickou reakcí. Výjimkou samozřejmě není ani moderní cílená léčba.   Většina reakcí charakteru hypersenzitivity na účinnou látku anti-EGFR je zprostředkována IgE a typicky se projevuje prakticky okamžitě po první aplikaci antigenu nebo do jedné hodiny – u cetuximabu je to uváděno...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu