This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Luboš Petruželka

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK
Onkologická klinika ÚVN a 1. LF UK
Ústav radiační onkologie FNB a 1. LF UK

časopis, který právě držíte v rukách, je úvodním číslem nového periodika Colorectal News, jehož cílem je obohatit nabídku specializovaných časopisů. Na svých stránkách bude přinášet důležité informace o prevenci, vyšetření, diagnostice a léčbě rakoviny tlustého střeva a konečníku. Přečtete si v něm původní články na dané téma, kasuistiky budou sloužit výměně poznatků z vaší praxe, bude vás seznamovat s abstrakty zahraničních prací i s novinkami prezentovanými...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu