This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Luboš Petruželka

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK
Onkologická klinika ÚVN a 1. LF UK
Ústav radiační onkologie FNB a 1. LF UK

časopis, který právě držíte v rukách, je úvodním číslem nového periodika Colorectal News, jehož cílem je obohatit nabídku specializovaných časopisů. Na svých stránkách bude přinášet důležité informace o prevenci, vyšetření, diagnostice a léčbě rakoviny tlustého střeva a konečníku. Přečtete si v něm původní články na dané téma, kasuistiky budou sloužit výměně poznatků z vaší praxe, bude vás seznamovat s abstrakty zahraničních prací i s novinkami prezentovanými...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu