This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Luboš Petruželka

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK
Onkologická klinika ÚVN a 1. LF UK
Ústav radiační onkologie FNB a 1. LF UK

časopis, který právě držíte v rukách, je úvodním číslem nového periodika Colorectal News, jehož cílem je obohatit nabídku specializovaných časopisů. Na svých stránkách bude přinášet důležité informace o prevenci, vyšetření, diagnostice a léčbě rakoviny tlustého střeva a konečníku. Přečtete si v něm původní články na dané téma, kasuistiky budou sloužit výměně poznatků z vaší praxe, bude vás seznamovat s abstrakty zahraničních prací i s novinkami prezentovanými...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu