This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Zkušenost s podáním kombinace cetuximab plus FOLFOX v předoperační léčbě mKRK s výlučně jaterním postižením

Jana Přibylová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Následující kasuistika potvrzuje ve shodě s výsledky studie CELIM účinnost kombinované systémové léčby cetuximabem a chemoterapií FOLFOX, která u naší pacientky umožnila resekci primárně inoperabilní jaterní metastázy.   Pacientka je 52letá žena, nekuřačka, kromě onkologické diagnózy má v anamnéze několikaletou léčbu hypercholesterolémie statiny a ve 42 letech podstoupila prostou hysterektomii pro myomatózu dělohy. V červnu r. 2011 jí byl praktickým lékařem v rámci preventivní...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu