This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Zkušenost s podáním kombinace cetuximab plus FOLFOX v předoperační léčbě mKRK s výlučně jaterním postižením

Jana Přibylová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Následující kasuistika potvrzuje ve shodě s výsledky studie CELIM účinnost kombinované systémové léčby cetuximabem a chemoterapií FOLFOX, která u naší pacientky umožnila resekci primárně inoperabilní jaterní metastázy.   Pacientka je 52letá žena, nekuřačka, kromě onkologické diagnózy má v anamnéze několikaletou léčbu hypercholesterolémie statiny a ve 42 letech podstoupila prostou hysterektomii pro myomatózu dělohy. V červnu r. 2011 jí byl praktickým lékařem v rámci preventivní...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu