This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Zkušenost s podáním kombinace cetuximab plus FOLFOX v předoperační léčbě mKRK s výlučně jaterním postižením

Jana Přibylová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Následující kasuistika potvrzuje ve shodě s výsledky studie CELIM účinnost kombinované systémové léčby cetuximabem a chemoterapií FOLFOX, která u naší pacientky umožnila resekci primárně inoperabilní jaterní metastázy.   Pacientka je 52letá žena, nekuřačka, kromě onkologické diagnózy má v anamnéze několikaletou léčbu hypercholesterolémie statiny a ve 42 letech podstoupila prostou hysterektomii pro myomatózu dělohy. V červnu r. 2011 jí byl praktickým lékařem v rámci preventivní...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu