This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Zkušenost s podáním kombinace cetuximab plus FOLFOX v předoperační léčbě mKRK s výlučně jaterním postižením

Jana Přibylová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Následující kasuistika potvrzuje ve shodě s výsledky studie CELIM účinnost kombinované systémové léčby cetuximabem a chemoterapií FOLFOX, která u naší pacientky umožnila resekci primárně inoperabilní jaterní metastázy.   Pacientka je 52letá žena, nekuřačka, kromě onkologické diagnózy má v anamnéze několikaletou léčbu hypercholesterolémie statiny a ve 42 letech podstoupila prostou hysterektomii pro myomatózu dělohy. V červnu r. 2011 jí byl praktickým lékařem v rámci preventivní...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu