This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Zkušenost s podáním kombinace cetuximab plus FOLFOX v předoperační léčbě mKRK s výlučně jaterním postižením

Jana Přibylová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Následující kasuistika potvrzuje ve shodě s výsledky studie CELIM účinnost kombinované systémové léčby cetuximabem a chemoterapií FOLFOX, která u naší pacientky umožnila resekci primárně inoperabilní jaterní metastázy.   Pacientka je 52letá žena, nekuřačka, kromě onkologické diagnózy má v anamnéze několikaletou léčbu hypercholesterolémie statiny a ve 42 letech podstoupila prostou hysterektomii pro myomatózu dělohy. V červnu r. 2011 jí byl praktickým lékařem v rámci preventivní...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu