This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Testování biomarkerů u kolorektálního karcinomu. Kdy, u koho a proč?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

Úvod Histopatologická diagnostika nádorových onemocnění prožívá v posledních letech rozmach spojený s prudkým nárůstem požadavků ze strany onkologů na straně jedné a metodických možností laboratoří na straně druhé. Kolorektální karcinom je vynikajícím příkladem toho, jak daleko současná patologická diagnostika pokročila a kolik nezodpovězených otázek přitom před námi stále ještě leží. U kolorektálního karcinomu jsme, tak jako u celé řady původně zdánlivě homogenních kategorií...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu