This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Testování biomarkerů u kolorektálního karcinomu. Kdy, u koho a proč?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

Úvod Histopatologická diagnostika nádorových onemocnění prožívá v posledních letech rozmach spojený s prudkým nárůstem požadavků ze strany onkologů na straně jedné a metodických možností laboratoří na straně druhé. Kolorektální karcinom je vynikajícím příkladem toho, jak daleko současná patologická diagnostika pokročila a kolik nezodpovězených otázek přitom před námi stále ještě leží. U kolorektálního karcinomu jsme, tak jako u celé řady původně zdánlivě homogenních kategorií...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu