This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Testování biomarkerů u kolorektálního karcinomu. Kdy, u koho a proč?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

Úvod Histopatologická diagnostika nádorových onemocnění prožívá v posledních letech rozmach spojený s prudkým nárůstem požadavků ze strany onkologů na straně jedné a metodických možností laboratoří na straně druhé. Kolorektální karcinom je vynikajícím příkladem toho, jak daleko současná patologická diagnostika pokročila a kolik nezodpovězených otázek přitom před námi stále ještě leží. U kolorektálního karcinomu jsme, tak jako u celé řady původně zdánlivě homogenních kategorií...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu