This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Testování biomarkerů u kolorektálního karcinomu. Kdy, u koho a proč?

Aleš Ryška

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové

Úvod Histopatologická diagnostika nádorových onemocnění prožívá v posledních letech rozmach spojený s prudkým nárůstem požadavků ze strany onkologů na straně jedné a metodických možností laboratoří na straně druhé. Kolorektální karcinom je vynikajícím příkladem toho, jak daleko současná patologická diagnostika pokročila a kolik nezodpovězených otázek přitom před námi stále ještě leží. U kolorektálního karcinomu jsme, tak jako u celé řady původně zdánlivě homogenních kategorií...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu