This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Jaterní resekce u pacientů s metastázami kolorektálního karcinomu a praxe z pohledu chirurga

Vladislav Třeška

Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

Úvod Chirurgická resekce jater u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu (JMKRK) je doposud jedinou radikální léčbou nabízející nemocným kvalitní dlouhodobé přežívání. Pět let po jaterní resekci přežívá 35-60 %, 10 let pak více jak 20 % nemocných s JMKRK v závislosti na stadiu onemocnění. Bohužel stále však je možné primárně operovat jen 15-20 % nemocných s JMKRK, zbývající nemocní jsou v době stanovení diagnózy inoperabilní...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu