This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Jaterní resekce u pacientů s metastázami kolorektálního karcinomu a praxe z pohledu chirurga

Vladislav Třeška

Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

Úvod Chirurgická resekce jater u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu (JMKRK) je doposud jedinou radikální léčbou nabízející nemocným kvalitní dlouhodobé přežívání. Pět let po jaterní resekci přežívá 35-60 %, 10 let pak více jak 20 % nemocných s JMKRK v závislosti na stadiu onemocnění. Bohužel stále však je možné primárně operovat jen 15-20 % nemocných s JMKRK, zbývající nemocní jsou v době stanovení diagnózy inoperabilní...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu