This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Jaterní resekce u pacientů s metastázami kolorektálního karcinomu a praxe z pohledu chirurga

Vladislav Třeška

Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

Úvod Chirurgická resekce jater u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu (JMKRK) je doposud jedinou radikální léčbou nabízející nemocným kvalitní dlouhodobé přežívání. Pět let po jaterní resekci přežívá 35-60 %, 10 let pak více jak 20 % nemocných s JMKRK v závislosti na stadiu onemocnění. Bohužel stále však je možné primárně operovat jen 15-20 % nemocných s JMKRK, zbývající nemocní jsou v době stanovení diagnózy inoperabilní...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu