This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Jaterní resekce u pacientů s metastázami kolorektálního karcinomu a praxe z pohledu chirurga

Vladislav Třeška

Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

Úvod Chirurgická resekce jater u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu (JMKRK) je doposud jedinou radikální léčbou nabízející nemocným kvalitní dlouhodobé přežívání. Pět let po jaterní resekci přežívá 35-60 %, 10 let pak více jak 20 % nemocných s JMKRK v závislosti na stadiu onemocnění. Bohužel stále však je možné primárně operovat jen 15-20 % nemocných s JMKRK, zbývající nemocní jsou v době stanovení diagnózy inoperabilní...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu