This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Jaterní resekce u pacientů s metastázami kolorektálního karcinomu a praxe z pohledu chirurga

Vladislav Třeška

Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

Úvod Chirurgická resekce jater u nemocných s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu (JMKRK) je doposud jedinou radikální léčbou nabízející nemocným kvalitní dlouhodobé přežívání. Pět let po jaterní resekci přežívá 35-60 %, 10 let pak více jak 20 % nemocných s JMKRK v závislosti na stadiu onemocnění. Bohužel stále však je možné primárně operovat jen 15-20 % nemocných s JMKRK, zbývající nemocní jsou v době stanovení diagnózy inoperabilní...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu