This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Jaterní resekce u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mKRK) a praxe z pohledu onkologa

Luboš Petruželka, Jaroslava Barkmannová, Patrik Georgiev

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Onkologická klinika ÚVN a 1. LF UK

Úvod Kolorektální karcinomy (KRK) jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění ve světě. V České republice je KRK nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí a druhou nejčastější orgánovou lokalizací nádorového bujení u obou pohlaví. Česká republika zaujímá ve statistikách přední místo při hodnocení výskytu tohoto onemocnění v zemích, kde jsou vedeny registry. Pojem KRK zahrnuje z topografického hlediska karcinomy rekta a rektosigmoideálního přechodu a karcinomy...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu