This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Jaterní resekce u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mKRK) a praxe z pohledu onkologa

Luboš Petruželka, Jaroslava Barkmannová, Patrik Georgiev

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Onkologická klinika ÚVN a 1. LF UK

Úvod Kolorektální karcinomy (KRK) jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění ve světě. V České republice je KRK nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí a druhou nejčastější orgánovou lokalizací nádorového bujení u obou pohlaví. Česká republika zaujímá ve statistikách přední místo při hodnocení výskytu tohoto onemocnění v zemích, kde jsou vedeny registry. Pojem KRK zahrnuje z topografického hlediska karcinomy rekta a rektosigmoideálního přechodu a karcinomy...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu