This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2012 Czech edition

Jaterní resekce u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mKRK) a praxe z pohledu onkologa

Luboš Petruželka, Jaroslava Barkmannová, Patrik Georgiev

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Onkologická klinika ÚVN a 1. LF UK

Úvod Kolorektální karcinomy (KRK) jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění ve světě. V České republice je KRK nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí a druhou nejčastější orgánovou lokalizací nádorového bujení u obou pohlaví. Česká republika zaujímá ve statistikách přední místo při hodnocení výskytu tohoto onemocnění v zemích, kde jsou vedeny registry. Pojem KRK zahrnuje z topografického hlediska karcinomy rekta a rektosigmoideálního přechodu a karcinomy...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu