This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Originální název:
Breast Cancer News

Datum vydání: 01/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Úvodník tohoto čísla rekapituluje úspěšnost Projektu 35, který pomáhá mladým ženám s karcinomem prsu již 17 let. Následuje zamyšlení nad současností a budoucností testování HER2 pozitivity a úlohou testování germinálních mutací BRCA1/2 v rámci genetického poradenství. Další obsáhlý příspěvek přináší informace o přínosu nové systémové léčby u pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami. Review je věnováno klinickému efektu trastuzumabu deruxtekanu v terapii nemocných s HER2-low karcinomem prsu. Také další článek seznamuje s novinkami v systémové léčbě HER2 negativního karcinomu prsu. Závěrečná kazuistika prezentuje využití testů MammaPrint a BluePrint v klinické praxi.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: + 420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ WEB: www.wemakemedia.cz
Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., MUDr. Pavel Jandík, Ph.D., MUDr. Libor Kment, MUDr. Katarína Petráková, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 2× ročně ¦ 12. ročník ¦ ISSN (tištěné vydání): 1804-8218, ISSN (on-line vydání): 2694-7293
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20041Partneři projektu