This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Testování HER2 pozitivity – současnost a budoucnost

Pavel Dundr

Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze

Testování stavu HER2 je v ČR standardizované a je založeno na kombinaci imunohistochemického (IHC) vyšetření exprese HER2 a fluorescenční in situ hybridizace (FISH). V současné době může být HER2 testováno v jakékoliv laboratoři, případy slabě pozitivní (IHC 2+) a pozitivní (IHC 3+) však musejí být ověřeny v některé z laboratoří spadajících do sítě tzv. referenčních laboratoří pro prediktivní diagnostiku, které jsou součástí pracovišť patologie. Aktuální...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu