This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Testování HER2 pozitivity – současnost a budoucnost

Pavel Dundr

Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze

Testování stavu HER2 je v ČR standardizované a je založeno na kombinaci imunohistochemického (IHC) vyšetření exprese HER2 a fluorescenční in situ hybridizace (FISH). V současné době může být HER2 testováno v jakékoliv laboratoři, případy slabě pozitivní (IHC 2+) a pozitivní (IHC 3+) však musejí být ověřeny v některé z laboratoří spadajících do sítě tzv. referenčních laboratoří pro prediktivní diagnostiku, které jsou součástí pracovišť patologie. Aktuální...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu