This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2022 Czech edition

Testování HER2 pozitivity – současnost a budoucnost

Pavel Dundr

Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze

Testování stavu HER2 je v ČR standardizované a je založeno na kombinaci imunohistochemického (IHC) vyšetření exprese HER2 a fluorescenční in situ hybridizace (FISH). V současné době může být HER2 testováno v jakékoliv laboratoři, případy slabě pozitivní (IHC 2+) a pozitivní (IHC 3+) však musejí být ověřeny v některé z laboratoří spadajících do sítě tzv. referenčních laboratoří pro prediktivní diagnostiku, které jsou součástí pracovišť patologie. Aktuální...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu